Ambulantní urologická péče

Smluvní pojišťovny

Logo   Kód   Název pojišťovny
         
  111   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
         
  201   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
         
  205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
         
  207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
         
  211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
         
  213   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna
         

 
 

ORDINACE: